ธาดา เป็นผู้แทนจำหน่ายเฝือกโพลีเอสเตอร์ให้กับบริษัท Robo Series ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้าน Fracture Treatment จากประเทศเกาหลี

ผลิตภัณฑ์ที่เราจัดจำหน่ายมีดังต่อไปนี

ทางเราสามารถจัดพิมพ์ลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ได้หากมีการสั่งในปริมาณมาก สินค้าของเราได้รับการยอมรับในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน และคลีนิคทั่วทุกภาค